Hallinsgades Husejerforening - Antenneforening
Forsiden     Historien     Bestyrelsen     Generalforsamlingen     Aktuelle vedtægter     Antenneforening     Links     Arkiv
Regelsæt for Hallinsgades Antenneforening
Vedtaget på generalforsamlingen den 3.3.2016


par.1    Medlemskab af antenneforeningen er frivilligt. Tilmelding eller udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til den antenneforeningsansvarlige og/eller kassereren. Udmeldelse kan ske én gang om året: senest den 15.11. med henblik på udmeldelse pr efterfølgende 1.1. Ved fraflytning fra gaden i midten af en periode sker der ingen tilbagebetaling til medlemmet af antenneforeningsbidraget eller dele heraf.

par.2    Bidrag til antenneforeningen betales forud og samtidig med kontingentet pr. den 1.1. (jvf. par. 13 i foreningens vedtægter).

par.3    Hvis bidraget ikke er foreningen i hænde senest en måned efter betalingsdatoen, udsendes en rykker og samtidig kan der pålægges et rykkergebyr på 150 kr. Hvis bidraget ikke er betalt indenfor den frist som er nævnt i rykkerskrivelsen, melder foreningen det pågældende hus ud af antenneforeningen.
I tilfælde af ejerskifte eller dødsbo udsendes der ingen rykker, men huset udmeldes straks af antenneforeningen.